BİYOMÜHENDİS

BİYOMÜHENDİS

BİYOMÜHENDİS

 

Tıp bilimini mühendislik ile birleştirerek çalışmalar yapan kişilerdir.

Bu kişilerin mezun oldukları bölüme Biyomühendislik denir.

 

Biyomühendisler;

> Temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimleri arasında bağ kurmaya çalışır,

> Genetik materyale müdahale ile istenen özelliklere sahip bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirerek, genetik hastalıklara tanı koyabilme tedavi edebilmeye çalışır,

> Gıda maddeleri, içecekler, enerji kaynakları, ilaçlar ve biyokimyasal maddeler ve biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler edebilmeye çalışırlar,

> Kensel ve endüstriyel atıkların işlenmesi amacıyla sitemler tasarlarlar,

> Toplumun farklı boyut ve sektörlerindeki sorunlara çözümler üretmeye çalışır,

gibi görevleri vardır.

 

Mesleki Eğitim İçin;

Biyomühendislik eğitimi lisan düzeyindedir ve 4 yıllık bir eğitim süresini kapsar. Bölüme yerleşebilmek için üniversite sınavında öncelikle TYT, sonrasında AYT’ye girmek gerekmektedir. AYT’de SAYISAL alandan çözülecek sorularla başarılı olunduğu takdirde bölüme yerleşilebilir. 2018 yılı itibariyle en yüksek yerleştirme taban puanı 428’dir.

 

Biyomühendis Olmak İsteyenlerin;

Çalışma ortamlarında maruz kalınacağı kimyasaldan dolayı alerjik reaksiyonlar yaşayabilirler. Özellikle merak ve araştırma duygusuna sahip, tasarım yeteneği olan ve sorumluluk alabilen kişiler olmaları gerekmektedir.
 

Çalışma ve İş Bulma Olanakları;

Geleceğin meslekleri arasında gösterilen bu meslek dalında çalışma alanı çok geniştir. Biyomühendisler, Türk Standartları Enstitüsünde, hastanelerde, ilaç sanayisinde, çevre koruma kuruluşlarında, arıtım tesislerinde, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat ve ihracat firmalarında çalışmalar yapan kuruluşlarda kolaylıkla iş bulabilirler.