EV EKONOMİSTİ/EV İDARESİ

EV EKONOMİSTİ/EV İDARESİ

EV EKONOMİSTİ

Günümüzde pek bilinen bir meslek olmasada “ev ekonomisti” başlangıçta kırsal yörelerde yaşayan ailelerin ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi, yaşam standartlarının artırılmasına yönelik hane halkının mevcut kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri için bireylere gerekli eğitimleri veren kişiler olarak görev tanımlaması yapılmış ancak zamanla bu mesleğin çalışma ve iş bulma koşulları değişmiştir.

Ev Ekonomistlerinin Sorumlulukları;

> Sorumlu olduğu bölgeye dair araştırmalar yaparak bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürek yapısını öğrenir.

> Kadınların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar sonucunda çalışma programları hazırlar ve bunları uygulatır.

> Bireysel ve grup çalışmaları yaparak ev idaresi, beslenme, çocuk bakımı, gıda koruması, sağlık, gibi konularda bireylerin bilinçlendirilmesini sağlayarak, var olan kaynakların doğru kullanılmasını sağlamak,

> Halk sağlığı, tüketici bilinçlendirilmesi, toplumun kalkındırıması amacıyla araştırmalar yapar,

> Alanında olabilecek gelişmeleri takip ederek yeni fikirler üretmek için çalışmlar yapar.

Mesleki Eğitim İçin,

Ev Ekonomisti olmak isteyenler için bölümün eğitimi şu an için sadece Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) Ev İdaresi Bölümü’nde verilmektedir. 2 yıl eğitim süresi olan bu bölümü okumak isteyenlerin üniversite sınavında sadece TYT’ye girmeleri yeterlidir. Yaklaşık olarak 1500 kişilik bir kontenjanı olan bölümdür. Eğitimi tamamlayanlara Önlisans diploması verilmektedir.

Çalışma Ortamları ve İş Bulma Olanakları;

Görev tanımları nedeniyle çalışılabilecek alanların başında hastane, kreş, huzurevleri otel gibi kamu veya özel kurumlar gelmektedir. Pedagojik formasyon alanların öğretmen olarak çalışma imkanları bulunmaktadır.

Bu nedenle seyahat etmek durumunda kalabilirler. Mesleğin geregi olarak insanlarla etkileşim ve iletişim halinde olmaları nedeniyle bu mesleği icra edecek kişilerde ikna yeteneğinin iyi olması gerekmektedir.